afgemeten

afgemeten
{{afgemeten}}{{/term}}
[afgepast] measured (off/out)
[stijf] formal, measuredstiff, 〈weloverwogen ook〉 deliberate
voorbeelden:
1   met afgemeten passen with measured steps
2   hij kan zo afgemeten spreken he can be so formal in his words; 〈bedacht〉 he chooses his words so deliberately

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”